.ειμ'

εἰμι , εἰμί
sum
pres ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εἰμ' — εἰμι , εἰμί sum pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εἶμ' — εἶμι , εἶμι ibo pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Acritic songs — The acritic songs (Greek: ακριτικά τραγούδια mdash; frontiersmen songs ) are the heroic or epic poetry that emerged from 10th century Byzantium, inspired by the almost continuous state of warfare with the Arabs in eastern Asia Minor. It gave… …   Wikipedia

  • Papyrus 1 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Papyrus 1 …   Wikipedia

  • Eurymedon vase — The Eurymedon vase is an Attic red figure oinochoe , [Its form is the Beazley type 7] a wine jug attributed to the circle of the Triptolemos Painter made ca. 460 BC, which is now in the Museum für Kunst und Gewerbe , Hamburg (1981.173). It… …   Wikipedia

  • Okeanos — auf einem Mosaik der Basilika im Stadtzentrum Petras, spätes 5. Jahrhundert n. Chr. Okeanos (griechisch Ὠκεανός, latinisiert Oceanus) ist eine Gottheit der griechischen Mythologie …   Deutsch Wikipedia

  • Papyrus 1 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Papyrus 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Фасис — (др. греч. Φάσις)  основанная в VI веке до н. э. милетская колония в устье одноимённой реки на побережье Колхиды (неподалёку от современного Поти, Грузия), точная локализация неизвестна. Первый эпиграфический памятник  круглая… …   Википедия

  • CONCLAMANDI defunctos ritus — occurrit apud Statium, l. 2. Sylv. 6. cui titul. Epicedion Pileti Ursi. v. 5. miserum est primaeva Parenti Pignora, surgentesque nefas accendere natos: Durum et deserti, praereptâ coniuge, partem Conclamare tori Et l. 9. Theb. v. 355. At genitrix …   Hofmann J. Lexicon universale

  • έπος — Εκτεταμένο ποίημα, το οποίο μέσω της εξιστόρησης είτε ηρωικών πράξεων μυθολογικών ή πραγματικών προσώπων είτε υπερφυσικών γεγονότων εκφράζει, σε ύφος υψηλό, τη βαθύτερη σημασία που έχει η ιστορία μιας κοινότητας ανθρώπων και της δίνει συνείδηση… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.